Un drept la replică de la SRI şi o precizare

Stiri

„Prin petiţia adresată Serviciului Român de Informaţii la data de 06.04. 2018, înregistrată cu nr. 41.800, domnul Nicolae Marin a solicitat eliberarea de „copii certificate în original” ale memoriilor sale nr. 44.291 din 27.02.2012 şi nr. 54.946 din oe.06. 2015 transmise anterior instituţiei noastre, precum şi ale răspunsurilor trimise de SRI către acesta.

Faţă de solicitarea sa, Serviciului Român de Informaţii a răspuns cu adresa nr. 41.800 din 21.05.2018, publicată în articolul online. Înscrisurile prezentate în articolul menţionat cu privire la care se sugerează că ar fi documente deţinute de Serviciu din dosarele din justiţie în care dl Nicolae este parte sunt, de fapt, documentele depuse personal de petent la SRI ca ataşament la petiţia sa din 2015, a căror restituire a solicitat-o conform celor precizate anterior. Totodată facem precizarea că solicitarea dl. Nicolae Marin cu privire la comunicarea de presupuse documente legate de dosarele din justiţie a fost adresată Serviciului Român de Informaţii în data de 20.09.2018, fiind în curs de soluţionare la nivelul instituţiei. Având în vedere aceste aspecte, reiterăm faptul că afirmaţiile din cuprinsul articolului date cu ignorarea stării de fapt reale, necorespunzătoare adevprului, sunt de natură să prejudicieze imaginea şi interesele de securitatea ale Serviciului Român de Informaţii”.

Nota redacţiei: Cu acelaşi număr, 41.800, SRI a înregistrat două petiţii ale domnului Marin Nicolae, una din data de 05.04.2018 şi alta o zi mai târziu, 06.04.2018. Prin prima solicita „fotocopii certificate de pe documentele care sunt în posesia Serviciului Român de Informaţii aflate la dosarul meu în arhiva serviciului”, cu referire la dosarele 114/p/2009 de pe rolul Parchetului CAB şi 1936/1478 de pe rolul Judecătoriei Cornetu. Prin a doua, la care se face referire în „dreptul la replică”, cerea doar copii după „memoriile” depuse de el, nicidecum copii certificate după acte din dosarele sale, pe care susţine că nu le-a depus.
Source link