Cerere de ULTIMĂ ORĂ pentru DRAGNEA. Se cere DEMITEREA de URGENȚĂ din PSD

Stiri

Cei doi îi cer lui Liviu Dragnea și Comitetului Executivului al PSD să îi excludă din partid pe Gabriela Firea și pe Robert Negoiță

DOMNULE PRESEDINTE,

DRAGI COLEGI DE PARTID,

Subsemnatii:

A. CULEA ORLANDO, in calitate de membru al Organizatiei Sector 2 a PSD, domiciliat in strada ……………………., Sector 2, Bucuresti;


B. GHIULBENGHIAN FLORIN MIHAI, in calitate de membru al Organizatiei Sector 1 a PSD in cadrul O.L. 36, domiciliat in strada ………………………….., Sector 1, Bucuresti,

Prin prezenta solicitam cercetarea cu maxima celeritate a faptelor prezentate mai jos si, in cazul in care veti constata ca ele se confirma, sa dispuneti excluderea din partid a celor vinovati.

In perioada Februarie 2018-Martie 2018 s-a luat decizia organizarii unui Congres Extraordinar al Partidului Social Democrat. Cu aceasta ocazie subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai am intocmit un material scris pe care l-am prezentat personal d-lui Tudorache Daniel, Presedintele Organizatiei Sector 1 a PSD cu privire la prevederile statutare si legale in baza carora trebuiau organizate alegerile de vicepresedinti ai PSD la nivel national in cadrul Congresului Extraordinar. Subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai am discutat aceste aspecte si cu alti membri de partid care mi-au dat dreptate dar care au fost redusi la tacere in urma presiunilor exercitate de numitii Firea Gabriela si Negoita Robert asupra d-lui Tudorache Daniel.

Cu ocazia nominalizarii numitilor Firea Gabriela si Negoita Robert drept candidati la postul de vicepresedinti la nivel national ai partidului, subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai am atras din nou atentia numitului Tudorache Daniel, in calitatea sa de Presedinte al Organizatiei Sector 1 a PSD, cu privire atat la incalcarea prevederilor imperative ale Statutului PSD, cat mai ales a prevederilor legale in vigoare, dar la presiunile numitei Firea Gabriela am fost redus din nou la tacere si mi s-a interzis sa prezint situatia in cadrul Conferintei Organizatiei Sector 1 Bucuresti a Partidului Social Democrat in care s-au desemnat delegatii la Congresul Extraordinar al PSD din 10 Martie 2018.

Dupa cum rezulta din comunicatul de presa al PSD Bucuresti-Ilfov din data de 7 martie 2018, validarea celor doua candidaturi (Firea Gabriela si Negoita Robert) s-a facut de catre Biroul Permanent al Organizatiei Bucuresti si nu de catre Comitetul Executiv, ca atare cele doua candidaturi nu au fost valide, Gabriela Firea a indus in eroare conducerea PSD si pe cei aproape 5000 de delegati la Congresul Extraordinar, iar rezultatul votului din Congres trebuie anulat in ceea ce priveste cele doua persoane alese ca vicepresedinti nationali ai PSD, Firea Gabriela si Negoita Robert.

Subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai am participat in cadrul Congresului Extraordinar al PSD din 10 Martie 2018 atat in calitate de delegat al Organizatiei Sector 1 Bucuresti a Partidului Social Democrat, cat si ca observator al alegerilor din partea candidatului Stefanescu Codrin, ocazie cu care am remarcat excelenta organizare si modul extrem de corect, transparent si profesionist in care d-nii Claudiu Manda si Marian Neacsu si-au indeplinit sarcinile de partid.

Subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai va informez ca, in perioada urmatoare Congresului Extraordinar al PSD din data de 10 Martie 2018, d-ul Tudorache Daniel si d-na Antipa Adriana mi-au transmis nemultumirea numitei Firea Gabriela cu privire la prezenta mea in partid si, la cererea acesteia, au desfasurat actiuni constante de sabotare a tuturor inititivelor ce fusesera prezentate de mine in cadrul organizatiilor de partid si care fusesera votate in unanimitate spre a fi implementate sub conducerea mea, atat de Conferinta organizatiei, cat si de Biroul Permanent al acesteia.

In cursul lunilor Septembrie-Octombrie 2018 subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai am avut mai multe intalniri cu d-ul Darius Valcov, caruia i-am prezentat intentiile numitei Firea Gabriela de a ataca public conducerea partidului, precum si motivele reale ce au stat in spatele atacurilor. I-am prezentat de asemenea d-lui Darius Valcov situatia creata prin alegerea nestatutara si ilegala a numitilor Firea Gabriela si Negoita Robert in functiile de vicepresedinti ai PSD.

In urma discutiilor cu d-ul Darius Valcov subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai am decis sa depun, in data de 07.09.2018, o actiune in constatare la Tribunalul Municipiului Bucuresti prin care am solicitat sa fie constatata ilegalitatea alegerii celor doi, Firea Gabriela si Negoita Robert, in functiile de vicepresedinti ai PSD. In baza solicitarii mele, la Tribunalul Municipiului Bucuresti s-a constituit dosarul nr.30167/3/2018, care a avut un prim termen de judecata in data de 11.10.2018, termen la care numita Firea Gabriela a depus o cerere de interventie prin care, la punctul 4, solicita sesizarea Ministerului Public cu privire la aspectele semnalate in cerere, ceea ce va duce, in mod evident, la aplicarea prevederilor Art. 26, alin. 1 din Legea Partidelor Politice.

Articolul. 26.
(1) În cazul în care modificările nu sunt comunicate conform art. 25 alin. (2) sau dacă instanța a respins cererea de încuviințare a modificării statutului, iar partidul politic în cauză acționează în baza statutului modificat, Ministerul Public va solicita Tribunalului București încetarea activității partidului politic și radierea acestuia din Registrul partidelor politice.


De asemenea, tot in urma discutiilor cu d-ul Darius Valcov, subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai am decis sa depun mai multe plangeri penale, in numele Fundatiei Europene pentru Buna Guvernare si Prevenirea Coruptiei – EurHonest, unde sunt Presedinte, cu privire la gravele infractiuni ce ne-au fost semnalate a fi fost comise de numita Firea Gabriela in calitate de Primar General al Municipiului Bucuresti, infractiuni ce aduc un urias deficit de imagine Romaniei si partidului nostru.

Domnule Presedinte si stimati colegi, analizand faptele descrise mai sus si luand in considerare prevederile Legii partidelor politice nr. 14 din 2003 republicata, in special:

Art. 10.

Statutul partidului politic cuprinde în mod obligatoriu:

……………………………

h) procedura de alegere a organelor executive şi competenţele acestora;

i) competenţa adunării generale a membrilor sau a delegaţilor acestora;


Art. 51.

(1) Registrul partidelor politice este instrumentul legal de evidenţă a partidelor politice din România.

(2) Instituţia cu drept de a opera în Registrul partidelor politice este numai Tribunalul Bucureşti.


Art. 24.

(1) Partidele politice au obligaţia să depună la Tribunalul Bucureşti: a) documentele atestând desfăşurarea adunărilor generale, în termen de 30 de zile de la data acestora;

(2) Depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) la Tribunalul Bucureşti se consemnează în Registrul partidelor politice.


Precum si prevederile Statutului Partidului Social Democrat, in vigoare la data Congresului Extraordinar din data de 10 Martie 2018, conform carora, interpretand corect art. 130 din Statutul Partidului Social Democrat, corelat cu art. 120, vicepresedintii partidului sunt in numar de 14 si sunt alesi prin vot secret in Congresul PSD iar conform procesului verbal al Congresului Extraordinar din data de 10 Martie 2018 au fost alesi 16 vice-presedinti.

Articolul 130.Congresul PSD alege vicepreședinții partidului în conformitate cu art.120, alin. 6).

Articolul 120.Congresul PSD are următoarele atribuții:

……………………………………………..

(6) (a) alege sau revocă, prin vot secret, președintele executiv, 14 vicepreședinți ai partidului, din care cel puțin 4 sunt femei; un vicepreședinte al partidului nu poate fi simultan și președinte de organizație județeană, cu excepția vicepreședinților femei;

(b) în cazul în care, un membru de partid se găsește în situația de la lit. (a) trebuie să opteze în termen de 15 zile pentru una din cele două funcții deținute;

Conform Articolului 108 pct. 2 din Statutul Partidului Social Democrat in vigoare la data Congresului Extraordinar din 10 Martie 2018, candidatii la Congresul Extraordinar al Partidului sunt validati de Comitetului Executiv al Organizatiei PSD a Municipiului Bucuresti. Conform Articolului 107 din Statutul PSD, acesta este compus din 55 de membri.

Articolul 107

(1) Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București se constituie din 55 de membri, astfel: președinte, membrii Biroului Permanent al organizației PSD a municipiului București, liderii structurilor interne de la nivelul organizației PSD a municipiului București (TSD, OFSD, OPSD, LAL) și 42 de membri (câte 7 membri desemnați de organizațiile de sector).


Articolul 108

Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București are următoarele atribuții:

(1) adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizației;

(2) aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra execuției acestuia;

(3) validează candidații organizației municipale pentru funcții în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD;

In conformitate cu prevederile Statutului PSD astfel cum a fost modificat prin votul din Congresul PSD din data de 10 Martie 2018:


ARTICOLUL 27

………..

4. Excluderea din partid se hotărăşte în conformitate cu prevederile statutare.


ARTICOLUL 30

Membrii Partidului Social Democrat au următoarele obligații:

Source link