Liste, mulțimi, operații, parcurgeri
0:12 – Definire listă
1:10 – Tipărire, selecții elemente
3:46 – Selecții de intervale
5:01 – Operații: append, insert, pop, concatenare
altele: https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html
8:25 – Mulțimi
9:28 – Apartenență
10:17 – Parcurgeri
11:42 – Map (scuze pentru zgomot)
13:58 – List Comprehensions (merg și pt. set, etc)
15:39 – Aplicație – dobânzi

Playlist cu toate tutorialele de Python:


source